top of page

What is Pupillary Distance?ค่า PD (Pupillary Distance) คือ ค่าระยะห่างของรูม่านตาทั้ง 2 ข้าง ซึ่งอาจจะมีค่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ ขึ้นอยู่กับระยะของสันจมูกตรงกลางระหว่างตาทั้ง 2 ข้าง การวัด PD แยกข้างจะทำให้เราสามารถหาจุดกลางเลนส์ให้ตรงกับรูม่านตาได้มากที่สุด

การวัด PD จะถูกนำมาใช้ในการประกอบแว่นด้วยและถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในคนที่มีค่าสายตามากๆ หรือสำหรับเลนส์ที่มีโครงสร้างซับซ้อน เช่น เลนส์โปรเกรสซีฟ โดยส่วนใหญ่จะวัดค่า PD ในระยะไกลหรือใกล้ขึ้นอยู่กับชนิดของเลนส์และการใช้สายตา

การวัด PD สามารถวัดได้ทั้งหมด 3 แบบด้วยกัน

A.  วัดจากระยะรูม่านตาทั้ง 2 ข้าง (แม่นยำที่สุด)

B.   บริเวณขอบด้านหางตาของรูม่านตาขวาถึงขอบด้านหัวตาของรูม่านตา

C.  บริเวณขอบตาดำด้านหางตาขวาถึงขอบตาดำด้านหัวตาแว่นตาเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาสายตา โดยต้องอาศัยการวัดค่าสายตาและจุดประกอบแว่นที่ถูกต้องอย่างละเอียดอ่อน หากเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดอาการดังต่อไปนี้ได้ เช่น

·          การมองเห็นลดลงหรือภาพเบลอ

·          มองเห็นภาพซ้อน

·          ปวดหัว

·          คลื่นไส้


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ WALTZ ทุกสาขาค่ะ
Kommentare


bottom of page