font-family: aktiv-grotesk-thai, sans-serif; font-style: normal; font-weight: 300;
 

5 สัญญาณที่คุณควรต้องไปตรวจวัดสายตาแล้ว

Updated: Mar 8, 2021
ปกติแล้วคนเราควรให้ความสำคัญกับสุขภาพดวงตาเป็นลำดับต้นๆ โดยควรตรวจวัดสายตาทุกๆ ปี แต่บางคนนั้นหลายปีถึงจะตรวจทีนึง ทำให้เวลามีปัญหาแล้วอาจไม่ได้รับการแก้ไขโดยทันที ซึ่งโดยปกติแล้วการมองเห็นนั้นจะเป