font-family: aktiv-grotesk-thai, sans-serif; font-style: normal; font-weight: 300;
 

TVR504 and TVR ARNEL 2020 ความเหมือนที่แตกต่าง !

Updated: Jun 26, 2020


ในช่วงต้นปี 2020 ทางแบรนด์ TVR ได้นำแว่นตารุ่นยอดนิยมของทางแบรนด์อย่างรุ่น 504 และ Arnel นำไปปรับปรุงโดยใช้วัสดุใหม่ที่เรียกว่า Zylonite แทนวัสดุเดิมอย่าง Acetate และ Celluloid เพื่อปรับเปลี่ยนให้แว่นตามีวัสดุที่มากขึ้น และ ป้องกันการทำสินค้าปลอม หรือ ลอกเลียนแบบทางแบรนด์อีกด้วย


หลายๆคนคงอาจจะสงสัยว่าแว่นตาทั้งสองรุ่นอย่าง 504 และ Arnel มีลักษณะที่เหมือนกัน และ ไม่แตกต่างกันเลย โดยเราจะเปรียบเทียบแว่นตาทั้งสองรุ่นให้เห็นถึงความแตกต่าง และ รายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละรุ่น โดยจุดแตกต่างของทั้ง 2 รุ่นมีดังนี