ล่าสุดกับ TVR®522 ดีไซน์ Retro Panto เอกลักษณ์ที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่ 1900s