สายตาผู้สูงอายุ Presbyopiaหลายๆคนถ้ายังไม่เลย 40 ก็คงมีญาติ พี่น้องที่เมื่อเลยวัยดังกล่าวแล้วมีพฤติกรรมในการอ่านหนังสือ หรือการมองระ