top of page

ตัดแว่นสายตามาใหม่....แต่ใส่แล้วไม่ชัดคนส่วนใหญ่มักจะพบกับปัญหาในการตัดแว่นสายตามาใหม่ที่ใส่แล้วมองเห็นได้ไม่ดีนัก ไม่ชัด ใส่แล้วมีอาการมึนหัว หรือบางรายมีอาการมึนจนเกิดอาเจียน

พวกเราทราบกันหรือไม่ว่าการที่ตัดแว่นมาใหม่แล้วใส่ไม่ชัดนั้นมันมีอยู่หลายสาเหตุด้วยกัน ส่วนจะมีปัจจัยมาจากอะไรบ้างลองมาดูกันดีกว่า

1. อยู่ที่สุขภาพของผู้ที่มีปัญหาทางสายตาเอง หากท่านเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุยังไม่เยอะ ก็อาจจะมีโอกาสใส่แว่นสายตา และ มองเห็นได้ชัดกว่าคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ อย่างเช่น โรคเบาหวาน ส่งผลให้มีสภาวะค่าสายตาที่เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคเบาหวานอาจจะประสบปัญหาเรื่องแว่นสายตาที่ตัดมาได้ไม่นาน ทำไมมองเห็นไม่ชัด หรือ มีอาการมัวอีกแล้ว หรือ บางคนที่มีโรคความดันสูงมากๆ ซึ่งเป็นโรคความดันในระยะเวลานานแล้ว อาจจะทำให้จอประสาทตาเกิดขาดเลือด ส่งผลให้การมองเห็นไม่ชัดเจน ถึงแม้ว่าจะใส่แว่นสายตาอยู่ก็ตาม นอกจากนี้หากผู้สวมใส่เป็นผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านสายตาที่แตกต่างจากคนอื่นๆมาก ก็จะส่งผลต่อการมองเห็น หรือ ความชัดที่แตกต่างกันไปด้วยถ้าหากท่านที่มีสายตาเอียงมากๆ ในแกนองศาแนวเฉียง ท่านที่มีปัญหานี้ก็จะปรับตัวให้เข้ากับแว่นสายตาอันใหม่ที่เพิ่งตัดได้ยากกว่าผู้อื่น แต่อย่างไรก็ตามปัญหานี้อาจเกิดไม่เกินระยะเวลา 1 เดือน หลังจากสมองที่ปรับตัวได้เอง และ ก็จะสามารถมองเห็นได้ตามปกติ แต่ร้านแว่นบางร้านอาจแก้ไขสายตาให้ผู้สวมใส่ได้เล็กน้อยก่อนเพื่อจะทำให้ผู้สวมใส่ปรับตัวได้ในระยะเวลาที่เร็วขึ้น และ ทำให้ผู้สวมใส่ไม่ต้องปวดหัวในระยะเวลาแรกในการปรับตัวมากเกินไป แต่ภายหลังก็อาจจะทำให้แว่นสายตาของผู้สวมใส่มองเห็นไม่ชัด บางครั้งก็อาจเป็นปัญหาส่วนหนึ่งว่าทำไมแว่นสายตาที่ตัดมาใหม่มองเห็นไม่ชัด แต่ปัญหาที่ทำให้แว่นสายตามีค่าสายตาของผู้สวมใส่มองเห็นไม่ชัดเหตุผลที่เห็นได้ชัดที่สุด คือ การให้ข้อมูลกับผู้ตรวจวัดสายตา ขณะตรวจวัดสายตาไม่ตรง ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่คุณไม่เข้าใจคำถาม หรือ คุณไม่มีสมาธิในการตรวจวัดสายตา คุณอาจจะตอบคำถามผิด หรือ ไม่แน่ใจในคำตอบ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจจะส่งผลต่อการประเมินตัดสินใจในข้อมูลการวัดค่าสายตาที่ผิดได้ ดังนั้น หากเกิดการผิดพลาดในช่วงระยะเวลาในการให้ข้อมูลดังกล่าว แว่นสายตา ของผู้สวมใส่ก็อาจจะมีปัญหา ทำให้แว่นที่เพิ่งตัดมาใหม่นั้นไม่ชัดต่อให้ตัดแว่นมาใหม่ก็ตาม


2. ปัญหาอาจจะเกิดได้จากตัวผู้วัดสายตา ที่มีการเข้าใจที่ผิดพลาด ในขั้นตอนการจดบันทึกข้อมูลส่งผลต่อไปยังขั้นตอนการประกอบแว่นตา ที่มีค่าสายตาโดยเฉพาะการประเมิน การเพ่งของตา และ การคลายกล้ามเนื้อตา ซึ่งจะส่งผลต่อไปยังความผิดพลาด และ ทำให้แว่นตาของท่านที่เพิ่งตัดมาไม่ชัดนั่นเอง

3. อาจจะเกิดขึ้นในขณะประกอบแว่นสายตา อาจจะเกิดจากการตั้งศูนย์แว่นผิด ไม่สอดคล้องกับเลนส์แต่ละชนิด หรือ ไม่ถูกต้องต่อชนิดสายตา อาจจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ถ้าเป็นการตัดเลนส์ที่มีความซับซ้อนในการมองเห็น อาทิเช่น เลนส์ Progressive

4. อาจเกิดได้จากตัววุสดุของแว่น หรือ ตัวแว่นสายตา ที่มีการบิดเบี้ยว โค้งง้อ จากการนั่งทับ ทำตก หรือ การถอดแว่นผิดวิธีนี่เอง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการมองเห็นที่ไม่ชัด สาเหตุมาจากแสงตกกระทบลงสู่จอตาผิดตำแหน่งนั่นเอง ผลคือ ผู้ใส่อาจเกิดอาการมองเห็นไม่ชัด และ ส่งผลต่อผู้ที่มีค่าสายตาผิดปกติมากๆ หรือ ผู้ที่ใช้เลนส์ที่ซับซ้อนอย่างเลนส์ Progressive โดยสาเหตุเหล่านี้ อาจจะส่งผลกระทบต่อการมองเห็นเป็นอย่างมาก


ปัญหาจากตัวแว่นสายตา ที่พบบ่อยในปัจจุบัน คือ ตัดแว่นสายตาที่มีค่าสายตาเดิม ที่ลูกค้าใส่มานั้น พบว่ามีการตั้งศูนย์ของตัวแว่นไม่ตรง แต่หลายรายอาจจะเกิดจากอาการชินเนื่องจากใส่แว่นตัวที่มีการตั้งศูนย์แว่นผิดพลาดมานานแล้วหลายปี จึงรู้สึกชินส่งผลให้เมื่อมาตัดแว่นสายตาที่มีค่าสายตาใหม่มาแล้วนั้น ถึงแม้ว่าจะมีการตั้งองศาแว่นที่ถูกต้อง ผู้สวมใส่ก็จะมีอาการรู้สึกมึน งง หรือ ไม่สบายตาในระยะแรกที่สวมใส่ มีบางรายถึงกับไม่สามารถใส่แว่นตัวใหม่ได้เลย แม้ค่าสายตา และ การตั้งศูนย์แว่นจะตรง ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้ใส่เกิดจากการใส่แว่นที่มีความผิดพลาดในการตั้งศูนย์ หรือ การตรวจวัด และ การประกอบแว่นมาโดยตลอด ดังนี้จึงเป็นผลจากการที่ผู้สวมใส่ ใส่แว่นนั้นเคยชินกับแว่นที่ตั้งองศาผิดพลาดมาตลอดเป็นระยะเวลานาน หรือ เราเรียกกันว่าเกิดจากภาวะ Prism effect ดังนั้นวิธีแก้ของบุคคลเหล่านี้ ต้องใส่เลนส์ ปริซึม จึงเห็นได้ชัดเจนนั่นเอง

เมื่อทราบเหล่านี้แล้วอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอ ก่อนไปตรวจวัดสายตา และ ในขณะที่ไปรับการตรวจก็ควรจพมีสมาธิ และ แจ้งข้อมูลปัญหาให้แน่ชัด หากมีปัญหาสงสัยควรแจ้งกับพนักงานที่ทำการตรวจวัด เพื่อจะได้แก้ปัญหาให้ผู้สวมใส่อย่างทันท่วงที และ อย่าลืมนำแว่นสายตาที่มีค่าสายตาเดิมของท่านมาด้วย เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ละเอียด จะทำให้ท่านใส่แว่นได้ชัดเจน และ คมชัดที่สุด และ ไม่เกิดปัญหาตัดแว่นใหม่แต่มองเห็นไม่ชัดขึ้นอีก

 

Siam Paragon

02 1294 474

K-Village

02 6614 088 (9)

Crystral Park

02 5150 521 (2)

The Crystral Ratchapruek

02 1025 617 (8)

support@waltzvision.com

www.facebook.com/waltzvision

Instagram : WALTZVISION

WALTZ

LUXURY EYEWEAR STORE


Comments


bottom of page