font-family: aktiv-grotesk-thai, sans-serif; font-style: normal; font-weight: 300;
 

TVR®517 Deco Octagonใหม่ล่าสุดกับ Deco Octagon Collection TVR®517 ที่ใช้วัสดุ Sun Platinum Metal (SPM) หนึ่งในวัสดุที่ใช้ทำแว่นโบราณและหาได้ยากที่สุดในญี่ปุ่น Deco Octagon คือทรงแปดเหลี่ยมที่มีอิทธิพลอย่างมากในยุค 1920s ภายใต้ชื่อเรียกว่า Willson ซึ่งการกลับมาครั้งนี้ 517 ถูกผลิตด้วยมือทั้งหมด พร้อมลวดลายงานที่ไม่เหมือนใคร และการใช้โลหะสองสีที่หาได้ยากในงานยุ