top of page

มั่นใจทุกครั้งเมื่อรับบริการและซื้อสินค้าจาก WALTZ ด้วยมาตรการความสะอาดระดับสากลWALTZ ยกระดับมาตรการรักษาความสะอาดที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ให้คุณลูกค้าทุกท่านมั่นใจทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการและเลือกซื้อสินค้าจากทางร้าน WALTZ ทั้ง 5 สาขา ตามการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตาของเอกชนและคลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา


โดยมีการดำเนินการ ดังนี้


1. ให้พนักงานผู้ให้บริการและลูกค้าทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการ

2. ให้พนักงานผู้ให้บริการทำความสะอาดล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุกครั้งเมื่อมีผู้มารับบริการ
3. ให้พนักงานผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างร้อย หนึ่งเมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือการแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย

4. มีการเช็คทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสเครื่องมือวัดสายตาทุกเครื่องมือ ที่มีการสัมผัสกับใบหน้าผู้รับบริการในทุกครั้ง
5. มีการเปลี่ยน "กระดาษรองคาง หรือ Chinrest Paper เพื่อรักษาความสะอาดและอนามัยที่ดีทุกครั้งหลักการเข้าใช้บริการ
6. ทำความสะอาดโต๊ะวัดสายตา เก้าอี้ รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางทั่วทั้งร้าน จุดสัมผัสสาธารณะต่าง ๆ ที่มีผู้รับบริการมาใช้บริการร่วมกัน โดยมีการนำแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป มาใช้ในการเช็ดถูพื้นผิวอย่างสม่ำเสมอ
7. มีการแยกพื้นที่สำหรับบุคคลที่กำลังรอเข้ารับการตรวจวัดสายตา แยกอยู่ห่างจากบริเวณห้องตรวจนอกจากนี้ยังมีการจัดอุปกรณ์สำหรับการล้างมือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 1 จุด รวมถึงการควบคุมจำนวนผู้มารับบริการไม่ให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างกัน


 

ทางเรายังมีบริการซื้อสินค้าออนไลน์ ส่งสินค้าฟรี สนใจสอบถามได้ที่ Line : @waltzvision หรือ Shop Facebook WALTZ : https://bit.ly/2yPlKKg

Comments


bottom of page