top of page

OPTIFOG UV เลนส์ที่ป้องกันการเกิดฝ้าบนผิวเลนส์

ปัจจุบันคนใส่แว่นทั่วไปมักจะพบกับปัญหาเวลาอยู่ในที่เย็นๆ แล้วออกไปในที่ร้อนทันทีมักจะเกิดฝ้าเกาะบริเวณผิวเลนส์ หรือไม่ก็เวลากินชาบูหรือเครื่องดื่มร้อนๆ แล้วควันทำให้เกิดฝ้า หรือจะทำกิจกรรมอื่นๆ แล้วทำให้เกิดฝ้า ซึ่งทำให้รบกวนการมองเห็นเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี

OPTIFOG UV นั้นเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันการเกิดฝ้าบนแว่นตา นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันรังสียูวีเพื่อช่วยปกป้องดวงตาของคุณจากแสงอาทิตย์ได้อีกด้วย โดยทั่วไปก่อนที่จะใช้งานเลนส์ Optifog ในทุกวันนั้นต้องใช้ผ้าทำความสะอาดเลนส์ Optifog Smart Textile ซึ่งสามารถกระตุ้นให้ผิวเคลือบชั้นบนของเลนส์ทำงานต่อต้านการเกิดฝ้าไอน้ำได้อย่างต่อเนื่อง และ ล้างเลนส์ด้วยน้ำสะอาดทุกๆ 2 อาทิตย์ ก็จะทำให้เลนส์ของคุณปราศจากฝ้าและใช้งานได้โดยหมดกังวลกับการเป็นฝ้าเลยค่ะ

อย่างไรก็ตาม ในการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปอาจต้องเจอกับสถานการณ์ที่อาจเกิดฝ้าได้เสมอ ดังนั้นแว่นตากันฝ้าจึงเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับคนทั่วไป หากมีคำถามสามารถสอบถามได้ที่ร้าน Waltz ทุกสาขาหรือสอบถามมาทางออนไลน์ได้นะคะ


Opmerkingen


bottom of page