font-family: aktiv-grotesk-thai, sans-serif; font-style: normal; font-weight: 300;
 

10 แว่นตาที่ต้องมีเสริมบารมีรับตรุษจีน

Updated: Jan 27, 2020

สีแดงและสีทอง  มีความสำคัญวัฒนธรรมของจีน ในช่วงเทศกาลสำคัญๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันตรุษจีน วันสารทจีน หรือแม้กระทั่งเทศกาลถือศีลกินเจ ก็จะมีสีแดงและสีเหลืองทองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอๆ 


สีแดง ในวัฒนธรรมจีนได้ยก “สีแดง” ให้เป็นสัญลักษณ์ของความมงคล ความโชคดีและความสุข  ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน จะมีธรรมเนียมที่ผู้อาวุโสจะมอบอั่งเปาให้แก่ลูกหลานเพื่อต้อนรับปีใหม่และให้ศีลให้พรกับคนที่อายุน้อยกว่า ซึ่งอั่งเปาหรือซองจดหมายสีแดงนี้เองยังเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง การเติบโตงอกงามอีกด้วย นอกจากนี้เรายังจะได้เห็นสีแดงอีกบ่อยๆในโอกาสมงคลอื่นๆอีก เช่น งานแต่งงานตามวัฒนธรรมชาวจีน ก็ใช้สีแดงให้เป็นเครื่องแสดงถึงโชคดี ความสุข และการมีอายุยืนยาว

สีเหลืองทอง ในทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นสีที่ดึงดูดสายตามนุษย์ได้ดีที่สุด ส่วนในวัฒนธรรมจีนนั้น ยกสีเหลืองทองเป็นสีที่สวยที่สุดโดยมีคำกล่าวที่ว่า “สีเหลืองทองสร้างหยินและหยาง” ซึ่งหมายความว่าสีเหลืองทองเป็