Messenger
 

โรคสายตาสั้นเทียม ที่มาพร้อมสังคมเทคโนโลยี 4.0สายตาสั้นเทียม คืออะไร ?


สายตาสั้นเทียม (Pseudomyopia) เกิดจากการหดตัวผิดปกติของกล้ามเนื้อเล็ก ๆ ในลูกตาเพื่อให้เลนส์ตาโป่งออก ทำให้สภาพตาในขณะนี้เสมือนเป็นคนสายตาสั้น เราจึงมองเห็นของที่อยู่ใกล้ชัดขึ้น แต่พอเราเลิกมองใกล้ กล้ามเนื้อเหล่านี้ก็จะคลายตัวโดยอัตโนมัติ ทำให้เราเห็นของที่อยู่ไกลชัดขึ้น ซึ่งปกติกล้ามเนื้อส่วนนี้ จะหดและคลายตัวสลับกันไปมาตลอด แต่หากเราใช้สายตาเพ่งดูจอสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์นานเกินไป ก็จะทำให้การหดตัวของกล้ามเนื้อเล็กๆ ในตาหดตัวเกือบตลอดเวลาทำให้มีอาการเสมือนอยู่ในสภาพสายตาสั้น มองไม่ชัด แต่เมื่อใส่แว่นสายตาสั้น กลับมองชัดขึ้นรู้ได้อย่างไร ว่ากำลังอาจจะเป็นโรคสายตาสั้นเทียม


อาการของสายตาสั้นเทียม และ สายตาสั้นจริง มีส่วนที่เหมือนกันตรงที่มองไกลไม่ชัดทั้งคู่ แต่สำหรับอาการสายตาสั้นเทียมนั้น จะมีอาการที่สังเกตได้ ดังนี้


- มีอาการมองไม่ชัดค่อนข้างจะทันที แต่สายตาสั้นจริงจะค่อยๆ มองไม่ชัด

- มีอาการปวดตา ปวดหัว บางครั้งมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย

- หลังการใช้สายตามากๆ หรือนานๆ จะมีอาการตามัวมากขึ้น

- ใส่แว่นสายตาสั้นแล้วมองใกล้ไม่ชัด และอาจปวดตา ปวดหัวมากขึ้น

- วัดสายตาแล้วได้ค่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่นอน มีค่าสายตาน้อยว่าสายตาจริง เช่น วัดสายตาแล้ว

พบว่าสั้น -4.00 เมื่อใส่แว่น -4.00 ก็ยังเห็นไม่ชัด แต่พอลองใส่แว่น -5.00 กลับมองเห็นชัดมากกว่า

- กรณีที่ใช้ยาหยอดขยายม่านตา เพื่อช่วยทำให้กล้ามเนื้อในลูกตาที่หดตัวผิดปกติคลายออก แล้วลอง

วัดค่าสายตาใหม่ พบว่า ก่อนหยอดยาวัดค่าสายตาได้ สั้น -4.00 แต่หลังหยอดตาวัดแล้วกลับพบว่า

ไม่มีอาการสายตาสั้นเลย
การป้องกันตาสั้นเทียมจะมีอย่างไรบ้าง