top of page

เมื่อไหร่ที่เราควรไปตรวจวัดสายตา ?


เมื่อพูดถึงสุขภาพการมองเห็นการวัดสายตาจึงมีความจำเป็นเมื่อรู้สึกว่าการมองเห็นเริ่มมีปัญหา มีความผิดปกติหรือรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งการได้รับการตรวจวัดสายตาอย่างทันท่วงทีก็จะสามารถหาปัญหาที่เกิดขึ้นได้และแก้ไขปัญหานั้นๆได้จะเห็นว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพตามักมีการแนะนำให้ทำการตรวจตาเป็นประจำทุกปี


เนื่องจากความรู้สึกไม่สบายตาเพียงเล็กน้อยอาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นเมื่อมีอาการเหล่านี้ท่านควรที่จะต้องพบจักษุแพทย์หรือนักทัศนมาตรเพื่อวินิจฉัยการมองเห็น


1. อาการตาล้าขณะใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นภาวะที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดิจิตอลเป็นเวลานานติดต่อกัน หรือกล้ามเนื้อตาทำงานหนักขณะจ้องมองในระยะใกล้ และยิ่งใช้งานเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้กล้ามเนื้อตาที่ใช้ในการเพิ่งอ่อนกำลังลงและหากท่านใดที่มีปัญหาสายตาแล้วไม่ได้แก้ไขหรือใส่แว่น ทำให้เกิดอาการมองเห็นภาพไม่ชัดหรือเกิดอาการตาล้านั่นเอง


2. ระยะการใช้งานที่ผิดปกติไปจากเดิมมากขึ้น ในการอ่านหนังสือหรือมองที่ระยะไกล เช่นระยะห่างระหว่างดวงตากับหนังสือนั้นใกล้กว่าปกติและเห็นภาพเบลอไม่คมชัดในระยะไกล มีความเป็นไปได้ที่จะมีสายตาสั้นหรือสายตายาวและระยะห่างระหว่างดวงตากับหนังสือไกลขึ้นก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีภาวะสายตายาวตามอายุ มักจะพบในบุคคลที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ซึ่งจะมีภาวะที่ความสามารถในการเพ่งมองวัตถุที่ใกล้ลดลง เกิดขึ้นเนื่องจากกล้ามเนื้อตาที่ใช้ในการเพ่งอ่อนแรงลงหรือเลนส์แข็งขึ้น จะมีลักษณะจากที่เคยอ่านหรือเขียนหนังสือที่ระยะประมาณ 40 ฟุต ได้ชัดแต่กลับต้องเลื่อนหนังสือออกหรือหรี่ตาเพื่อช่วยให้เห็นชัดขึ้น แสดงให้เห็นว่าต้องมีการตรวจเช็คค่าสายตาเพื่อพิจารณาการใส่แว่นตา


3. มองเห็นแสงฟุ้งกระจายรอบๆวัตถุ หรือเห็นขอบภาพไม่คมชัด ภาพผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ที่อาจส่งผลให้เกิดอาการปวดหัว ปวดตา ตาล้า หลังจากใช้สายตาเป็นระยะเวลานาน เช่น การอ่านหนังสือ การจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดีในตอนกลางคืน หากมีอาการรุนแรงอาจจะเห็นภาพซ้อน ที่อาจเกิดจากภาวะสายตาเอียงจึงต้องมีการตรวจวัดสายตา 4.เห็นวัตถุในที่แสงสลัวได้ดีกว่าแสงจ้า มีอาการแพ้แสง มองเห็นแสงเป็นวงแหวนรอบๆวัตถุ เมื่อดวงตาไม่สามารถปรับโฟกัสภาพได้ จะทำให้แสงเหล่านั้นกลายเป็นภาพเบลอ หรือแตกกระจายออก ทำให้เห็นเป็นวงแหวน อาการนี้มักพบในผู้ที่มีประวัติเป็นต้อกระจก ในกรณีที่ต้อกระจกยังไม่ต้องผ่าตัด ก็สามารถตรวจวัดสายตาพิจารณาจ่ายแว่นได้


ทั้งนี้แล้วปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อความไม่สบายตา หรือการมองเห็น ก็ควรที่จะต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจอย่างละเอียด

Comments


bottom of page