font-family: aktiv-grotesk-thai, sans-serif; font-style: normal; font-weight: 300;
 

เมื่อไหร่ที่เราควรไปตรวจวัดสายตา ?


เมื่อพูดถึงสุขภาพการมองเห็นการวัดสายตาจึงมีความจำเป็นเมื่อรู้สึกว่าการมองเห็นเริ่มมีปัญหา มีความผิดปกติหรือรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งการได้รับการตรวจวัดสายตาอย่างทันท่วงทีก็จะสามารถหาปัญหาที่เกิดขึ้นได้และแก้ไขปัญหานั้นๆได้จะเห็นว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพตามักมีการแนะนำให้ทำการตรวจตาเป็นประจำทุกปี