คุณสมบัติแว่นตาที่เหมาะกับการทำงาน และ อ่านหนังสือ อายุ 35 – 65 ปี